Cene ne vsebujejo DDV.

POPRAVILO DOLŽINE

Če so oblačila podložena, se cena poviša za 3,00 EUR.

OŽANJE / ŠIRJENJE OBLAČIL

Pri širjenju, kjer je potrebno dodajati dodatni material, se cena poveča za 50 % od osnovne (neto) cene.

Ne opravljam ožanja jaken, suknjičev in blazerjev.

Storitve, ki niso navedene, se računajo po režijski uri 20,00 €.

 

Pomembno: Zaračunavam tudi pribitek na nujnost posameznega dela v višini 50% osnovne cene. 

Pribitek se zaračunava za preskakovanje vrste, delo ob vikendih in praznikih.

 

V cene niso všteti morebitni stroški pošiljanja in potni stroški. 

Cenik je oblikovan skladno s priporočenim cenikom za popravila tekstilnih oblačil sprejetim na UO OZS Sekcije tekstilcev pri OZS.

Izdajatelj cenika: 

Trmoglavka. Brigita Ložar s.p.

Kmetičeva ulica 10

1236 Trzin

DŠT: 57197954